Zapraszamy wszystkich chętnych do wst±pienia w nasze szeregi!

Zabawę z nami możesz rozpocz±ć od odtwórcy zwykłego żołdaka, giermka, rycerza, łucznika, markietanki, cokolwiek co sprawi Ci przyjemno¶ć i zapewni dobr± zabawę.

Przed zgłoszeniem musisz jednak zdawać sobie sprawę z kilku spraw.

  • Osoby poniżej 18 lat zobowi±zani s± dostarczyć zgodę opiekuna na uczestnictwo w zajęciach grupy. Dobrze, by opiekun stawił się na jednym z treningów.
  • Licz się z tym, że najbardziej podstawowy sprzęt musisz pozyskać w miarę sprawnie. Pomoc odno¶nie doboru sprzętu i kontakty do rzemie¶lników zapewni grupa.
  • W Chor±gwi obowi±zuje składka roczna ora wpisowe, przeznaczona na potrzeby grupy, głównie wyjazdy i sprzęt obozowy, treningowy.
trzymiecze@gmail.com